Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Sủng Cháng

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ SỦNG CHÁNG

21/07/2016 08:59

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại: 0917506743

Hòm thư: nhcuong@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Giàng Mí Phứ

Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0979563801

Hòm thư: gmphu@hagiang.gov.vn