Chuyển đổi số

Họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban điều hành chuyển đổi số

17/04/2024 09:58 64 lượt xem

Chiều 16/4, UBND huyện Yên Minh tổ chức họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban điều hành chuyển đổi số huyện. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban điều hành chuyển đổi số

Trong quý I/2024, công tác CCHC và chuyển đổi số của huyện tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện được ban hành và triển khai kịp thời; Bộ phận một cửa của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn từng bước được quan tâm đầu tư về cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục được quan tâm thực hiện... Trong công tác chuyển đổi số chất lượng dịch vụ được cải thiện, số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến ngày càng tăng; việc triển khai chữ ký số trong hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện đem lại những kết quả tích cực góp phần hiện đại hóa nền hành chính công.

Tại cuộc họp lãnh đạo các ngành và các xã, thị trấn đã thảo luận và trao đổi nhiều nội dung về nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cũng như những giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính cũng như chuyển đổi số thời gian tới... Phát biểu kết luận tại cuộc họp đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện số hoá hồ sơ, rà soát lại thủ tục hành chính của cấp mình; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số; thường xuyên theo dõi kết quả cải cách hành chính của địa phương mình, có kế hoạch phấn đấu đảm bảo chi tiêu giao góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện thời gian tới./.

Thanh Hưng

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập