Gương điển hình
 • Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thình làm kinh tế giỏi
  Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thình làm kinh tế giỏi
 • Mô hình chăn nuôi tổng hợp giúp thanh niên trẻ ở Mậu Long thành triệu phú
  Mô hình chăn nuôi tổng hợp giúp thanh niên trẻ ở Mậu Long thành triệu phú
 • Hội viên phụ nữ Sùng Thị Vừ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình
  Hội viên phụ nữ Sùng Thị Vừ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình
 • Nguyễn Thị Niệm Bí thư Chi đoàn gương mẫu, nhiệt huyết
  Nguyễn Thị Niệm Bí thư Chi đoàn gương mẫu, nhiệt huyết
 • Thầy giáo nhiệt huyết với công tác Công đoàn
  Thầy giáo nhiệt huyết với công tác Công đoàn
 • Tẩn A Nhùng đảng viên trẻ gương mẫu phát triển kinh tế
  Tẩn A Nhùng đảng viên trẻ gương mẫu phát triển kinh tế
 • Vừ Dũng Páo - Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
  Vừ Dũng Páo - Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
 • Khởi nghiệp từ nuôi ong lấy mật
  Khởi nghiệp từ nuôi ong lấy mật
 • Chi hội trưởng Phàn Thị Phương !
  Chi hội trưởng Phàn Thị Phương !
 • Chị Giang góp sức phòng, chống dịch Covid -19
  Chị Giang góp sức phòng, chống dịch Covid -19
 • Hội xe tải, xe khách, hội cơ khí, xưởng sửa chữa ôtô trên địa bàn thị trấn Yên Minh ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
  Hội xe tải, xe khách, hội cơ khí, xưởng sửa chữa ôtô trên địa bàn thị trấn Yên Minh ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
 • Nguyễn Văn Khuy làm giàu từ kinh doanh dịch vụ homestay
  Nguyễn Văn Khuy làm giàu từ kinh doanh dịch vụ homestay
 • Yên Minh đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi
  Yên Minh đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi
 • Yên Minh đẩy mạnh thực hiện đề án nửa triệu con đại gia súc
  Yên Minh đẩy mạnh thực hiện đề án nửa triệu con đại gia súc
 • Phó Chủ tịch UBND xã gương mẫu, làm kinh tế giỏi
  Phó Chủ tịch UBND xã gương mẫu, làm kinh tế giỏi
 • Hiệu quả từ mô hình trồng cà chua trong nhà màng của gia đình anh Lục Xuân Giang
  Hiệu quả từ mô hình trồng cà chua trong nhà màng của gia đình anh Lục Xuân Giang
 • Một Chi hội trưởng nông dân làm kinh tế giỏi
  Một Chi hội trưởng nông dân làm kinh tế giỏi
 • Một năm vượt khó
  Một năm vượt khó
 • Đảng viên trẻ Giàng Mí Pó quyết tâm làm giàu với mô hình nuôi gà đen
  Đảng viên trẻ Giàng Mí Pó quyết tâm làm giàu với mô hình nuôi gà đen
 • Giám đốc BHXH huyện, Trần Trung Kiên gương mẫu, tận tụy vì công việc
  Giám đốc BHXH huyện, Trần Trung Kiên gương mẫu, tận tụy vì công việc
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 47 results.

Văn bản mới

Thống kê truy cập