Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
13/05/2024 V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dụ án, kế hoach hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc tiển dự án 2, dự án 3 chương trình MTQG
26/04/2024 Hoà giải viên xã
26/04/2024 Tuyên truyền pháp luật
26/04/2024 Chuẩn tiếp cận pháp luật
Số: 115 /KH-BCĐ 02/04/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức Không gian Văn hóa huyện Yên Minh lần thứ 2, năm 2024
Số: 752-KL/HU 29/03/2024 Kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy Yên Minh tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2024
24/KL-TTr 14/03/2024 Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Bạch Đích về công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân cho nhà trường
15/03/2024 Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024 trên địa bàn huyện
15/03/2024 Thực hiện hợp phần Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024 trên địa bàn huyện
Số: 521-QĐ/UBND 06/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Document Accordion

Văn bản mới

Thống kê truy cập