Chuyển đổi số

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2024

17/04/2024 09:45 57 lượt xem

Sáng ngày 16.4, UBND huyện Yên Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” quý I năm 2024 trên địa bàn huyện.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo Quyết định số 06/QĐ-TTg  ngày 06/01/2022  của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2024

Theo đó, trong quý I.2024, Huyện Yên Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trong quý đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu đạt tỉ lệ 93,9% (vượt 70% chỉ tiêu giao). Các lĩnh vực đạt tỉ lệ cao gồm Tài nguyên và Môi trường, Điện lực; các xã đạt tỉ lệ cao gồm Ngam La, Thắng Mố, Thị trấn. Nhiều ứng dụng của Đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực như: sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT trong khám chữa bệnh; triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; triển khai thông báo lưu trú trên ứng dụng VNEID đạt trên 6000 lượt người khai báo…

Trong thời gian tới, huyện Yên Minh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tỉ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu và công tác giải quyết thủ tục hành chính;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Đề án…

Hà Hường

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập