Thông báo mới

Thông báo về việc mở lớp học chữ và tiếng dân tộc H’Mông năm 2016

18/03/2016 00:00 754 lượt xem

Ngày 1/3/2016, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Minh ban hành Thông báo số 153/TB-GDTX về việc mở lớp học chữ và tiếng dân tộc H’ Mông năm 2016. Sau dây, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện trân trọng thông báo về đối tượng, hình thức, địa điểm, thời gian tổ chức lớp học như sau:

 Đối tượng tham gia học là: cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn huyện.

Địa điểm tổ chức học: Tại trung tâm giáo dục thường xuyên Yên Minh.

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

Thời gian học: các buổi tối trong tuần (hoặc thứ 6, thứ 7 trong tuần). Dự kiến khai giảng trong tháng 3/2016.

Học phí đóng góp: Do người học đóng góp theo quy định.

Đăng ký học: Nộp danh sách đăng ký học cho đồng chí Lê Thị Hằng, số điện thoại: 0915.435.048 hoặc qua địa chỉ email: gdtxyenminh@hagiang.edu.vn.

Thời hạn đăng ký học: Trước ngày 20/3/2016.


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập