Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Lấy ý kiến góp ý

Công tác đối thoại với nhân dân của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh

09/11/2017 08:05

Trong những năm qua, công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh với nhân dân được duy trì và thực hiện thường xuyên; qua đó, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được các ngành tiếp thu và giải quyết kịp thời; góp phần tạo được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

     Là một huyện vùng cao núi đá phía bắc của tỉnh Hà Giang, với dân số trên 90 nghìn người, gồm 16 dân tộc sinh sống; điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; giao thông đi lại không thuận lợi; do đó, để các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến được với các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận từ phía người dân và đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án… của trung ương, tỉnh, huyện, địa phương; cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh còn đặc biệt quan tâm tới việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của toàn Đảng bộ. Tính từ năm 2015 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được 35 cuộc. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung lắng nghe nhân dân phản ánh, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; những vấn đề trọng tâm liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, cụ thể như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giao thông nông thôn, quy tụ dân cư, kinh tế biên mậu, đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ chính sách, giải quyết việc làm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình công dân đi lao động, làm thuê, phụ nữ lấy chồng trái phép sang Trung Quốc; việc khắc phục thiên tai, điện thắp sáng, đảng viên vi phạm pháp luật, chính sách dân số … Với tinh thần dân chủ, cởi mở, trọng dân; các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải trình rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đối với những nội dung cần xác minh làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền, được tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cấp, các ngành, các địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước.

Hoàng Thơm