Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/06/2021 PD Báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Hữu Vinh"
33/2017/NĐ-CP 22/07/2019 Quy định về sử phạt vị pham hành chính trong lĩnh vực về tài nguyên nước và kháng sản
Số: 54/KH-UBND 09/03/2017
Số: 12/KH-HĐND 15/11/2016 Kế hoạch giám sát công tác quản lý đất đâi nói chung, đất lâm nghiệp nói riêng trên địa bàn huyện Yên Minh
Số: 857/UBND-VP 04/11/2016 Công văn về việc xây dựng Phương án đổi mới cơ chế hoạt động của Đội dịch vụ công cộng vệ sinh môi trường
Số: 183/KH-UBND 04/11/2016 Kế hoạch về việc phát triển phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Số: 182/KH-UBND 31/10/2016 Kế hoạch tổng thể, đột phá công tác vệ sinh môi trường tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Số: 48/TB-UBND 27/09/2016 Thông báo về việc công khai, rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có nhu cầu lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản
Số: 129/KH-UBND 11/08/2016 Kế hoạch rà soát, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn huyện Yên Minh
Số: 37/TBKL-UBND 03/08/2016 Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Diệu tại buổi làm việc về công tác quản lý dô thị trên dịa bàn thị trấn Yên Minh
Document Accordion

Văn bản mới

Thống kê truy cập