Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10/06/2024 Cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Hà Giang năm 2024
27/07/2021 Nghị quyết Ban hành Chương trình giám sát năm 2022 và sửa dổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 ban hành Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Hà Giang
21/07/2021 Thu hồi Quyết định công nhận xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh đạt chuẩn NTM năm 2015
13/07/2021 Thành lập VP Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hà Giang
06/07/2021 về việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp trên địa bàn tỉnh HG
06/07/2021 Ban hành Kế hoạch phát triển VLXD tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
06/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” tỉnh Hà Giang
06/07/2021 Bổ sung, thay thế ủy viên Ban Chỉ đạo, thôi làm nhiệm vụ Thư ký Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh năm 2021
06/07/2021 V/v ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ
02/07/2021 V/v tuyên truyền công tác kiểm soát, xử lý tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Document Accordion

Văn bản mới

Thống kê truy cập