Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31/03/2023 Các quyết định, sổ tay, công văn
21/07/2021 Thu hồi Quyết định công nhận xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh đạt chuẩn NTM năm 2015
07/05/2021 V/v cho chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng một số điểm dân cư nông thôn và điểm du lịch trên địa bàn huyện
882-BC/TU 29/07/2020 Về tổng hợp ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng nông
31/07/2019 THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 06 VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA VÀ TIÊU CHÍ 16 VỀ VĂN HÓA TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI. THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
4688/HD-BVHTTDL 31/07/2019 THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 06 VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA VÀ TIÊU CHÍ 16 VỀ VĂN HÓA TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Số: 405/BC-UBND 11/08/2017 Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Phú Lũng, huyện Yên Minh năm 2017
Số: 267/BC-VPĐP 23/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tháng 6 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2017
Số: 06/KH-HĐND 08/06/2017 Kế hoạch Giám sát công tác quản lý và sử dụng các hạng mục đấu tư trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
Số: 12/TB-KL 19/04/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư huyện ủy - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện tại hội nghị trực tuyến giao ban Chương trình xây dựng NTM quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017
Document Accordion

Văn bản mới

Thống kê truy cập