Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 978 /SGDĐT-GDTX-GDDT 07/06/2024 Công văn về việc tuyển sinh vào lớp 10 hệ phổ thông dân tộc nội trú, Trường PTDT Nội trú Vùng cao Việt Bắc năm 2024
13/05/2024 V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dụ án, kế hoach hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc tiển dự án 2, dự án 3 chương trình MTQG
26/04/2024 Hoà giải viên xã
26/04/2024 Tuyên truyền pháp luật
26/04/2024 Chuẩn tiếp cận pháp luật
24/KL-TTr 14/03/2024 Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Bạch Đích về công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân cho nhà trường
15/03/2024 Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024 trên địa bàn huyện
15/03/2024 Thực hiện hợp phần Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024 trên địa bàn huyện
Số: 07/KL-TTr 11/12/2023 Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đường Thượng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và công tác quản lý, sử dụng ngân sách năm 2022
Số: 13/CV-TTr 19/12/2023 Công văn về việc phối hợp thực hiện công khai kết luận thanh tra
Document Accordion

Văn bản mới

Thống kê truy cập