Quyết định

Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 03/12/2021
Người ký
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, TT và DL
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tệp đính kèm
Document Accordion

Văn bản mới

Thống kê truy cập