Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Yên Minh tập trung tổ chức tốt đại hội MTTQ các cấp

12/04/2024 10:40 58 lượt xem

Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 là sự kiện chính trị quan trọng, là đại hội của các tầng lớp nhân dân. Để đảm bảo tổ chức tốt đại hội, huyện Yên Minh đang tích cực lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa, sáng tạo, đúng tiến độ và quy định.

Yên Minh tập trung tổ chức tốt đại hội MTTQ các cấp

Kịp thời định hướng, chuẩn bị tốt cho đại hội, BTV Huyện ủy Yên Minh đã ban hành Chỉ thị số 17 về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó, yêu cầu cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng tập trung quán triệt và tổ chức hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao nhận thức về vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ cùng cấp chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, đảm bảo cơ cấu, số lượng, tỷ lệ người ngoài Đảng phù hợp…

Đồng chí Chảo Văn Sinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh cho biết: Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của cấp trên, MTTQ huyện đã tích cực tham mưu, banh hành các kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu cấp xã, thị trấn và đại hội MTTQ Việt Nam huyện Yên Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự. Trong đó, đặc biệt quan tâm hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn làm tốt công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ cũ, đề ra phương hướng, chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đặc biệt, một trong những điểm mới nổi bật của đại hội lần này là công tác chuẩn bị và làm quy trình nhân sự 5 bước theo Công văn số 956 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực hướng dẫn cơ sở thực hiện quy trình công tác nhân sự đảm bảo dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể.

Sau Đại hội điểm MTTQ xã Đông Minh, trong tháng 3, toàn bộ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh đã tổ chức thành công ĐH MTTQ cấp cơ sở theo đúng chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là một trong các địa phương hoàn thành sớm đại hội cấp cơ sở đúng thời gian. Theo đánh giá của MTTQ huyện, ĐH cấp cơ sở được tổ chức theo phương châm: “Thiết thực - hiệu quả- dân chủ”. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn triển khai tốt, các công trình chào mừng đại hội đa dạng, sáng tạo. Quá trình chuẩn bị ĐH được các địa phương chuẩn bị chu đáo, từ xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, trang trí hội trường, tuyên truyền trực quan đảm bảo đẹp, trang trọng, tạo ấn tượng và lan tỏa về ý nghĩa đại hội. Quá trình diễn ra đại hội, báo cáo chính trị được MTTQ các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư và sát đề cương, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Nhân sự giới thiệu tại đại hội các cấp đảm bảo tiêu biểu, có uy tín, trí tuệ, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XV, huyện Yên Minh đã và đang tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận. Cùng đó, các đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về đại hội được triển khai đồng bộ đến địa bàn dân cư. Thiết thực hướng tới đại hội, MTTQ các cấp đã phát động thực hiện nhiều công trình chào mừng như: Làm đường giao thông, xây nhà Đại đoàn kết, tuyến đường hoa và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao. Qua đó phát huy, thu hút được sự tham gia, hòa mình của người dân trong công tác chuẩn bị đại hội.

Thời gian tới, huyện Yên Minh tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hoàn thiện báo cáo chính trị, công tác nhân sự đại hội.


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập