Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam huyện Yên Minh lần thứ 8 khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

12/01/2022 15:35 25 lượt xem

Sáng ngày 12.1.2022, UBMTTQ Việt Nam huyện Yên Minh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2021 và thống nhất chương trình hành động năm 2022.

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam huyện Yên Minh lần thứ 8 khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024
Đồng chí Chảo Văn Sinh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021

Trong năm 2021, Uỷ ban MTTQ các cấp huyện Yên Minh và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện có hiệu quả. Trong năm đã tổ chức tuyên truyền vận động ủng hộ được trên hơn 972 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm thiết bị y tế… cho công tác phòng chống dịch Covid 19. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung tham gia thảo luận những thuận lợi, khó khăn và cách làm hay trong công tác Mặt trận, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; tuyên truyên vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các cuộc vận động, các phòng trao thi đua…

Nhân dịp này UBMTQ Việt Nam huyện Yên Minh đã tặng giấy khen cho 18 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

Hà Hường

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập