Trung tâm Văn hóa - TT và DL huyện

TUNG TÂM VĂN HÓA TT&DL

25/07/2016 00:00 4416 lượt xem

Họ và tên: Nguyễn Văn Biên

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 01259500888

Hòm thư: Nvbien.ym@hàgiang.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Trường

Chức vụ: P. Giám đốc

Số điện thoại: 0917300968

Hòm thư: Nvtruong.ym@hàgiang.gov.vn


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập