Xây dựng Đảng

Thị trấn Yên Minh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

30/11/2023 14:51 11525 lượt xem

Thị trấn Yên Minh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 25 chỉ tiêu và 11 chỉ tiêu huyện bổ xung hàng năm cùng với 01 nhiệm vụ đột phá và 4 chương trình trọng tâm với nhiệm vụ đột phá là vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; chương trình cải cách hành chính và chương trình Đột phá về Phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch, gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hoá chất lượng cao; chương trình trọng tâm là 03 chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình cải tạo xây dựng thị trấn Yên Minh đạt đô thị loại IV. Ngay sau Đại hội, BTV Đảng ủy thị trấn đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V, chỉ đạo các chi bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động và văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, đã có 25/34 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; 1 chỉ tiêu đạt từ 90-99%; 6 chỉ tiêu đạt từ 70-90%; 1 chỉ tiêu đạt từ 60-70% và chỉ có 01 chỉ tiêu đạt dưới 50%  là chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

         Với quyết tâm biến khó khăn thành lợi thế, để đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảng bộ, chính quyền thị trấn Yên Minh đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực; tổng sản lượng lương thực bình quân đạt trên 1.582 tấn, vượt kế hoạch đề ra; Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, phát triển mới 01 trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Bó Quẻng với tổng số lợn hiện có 40 con; 01 trang trại chăn nuôi Gà tại thôn Bản Ké với quy mô trên 2.000 con, nông tổng số trang trại, gia trại trên địa bàn lên 22 trang trại, gia trại, đạt trên 81 % NQ.

Điển hình như mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp thanh niên – thị trấn Yên Minh do anh Hà Văn Ngọc giám đốc HTX làm chủ. Với diện tích 5 ha đất thuê của các hộ dân thôn Bản Ké, thị trấn Yên Minh, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp thanh niên đã đầu tư triển khai thực hiện mô hình trồng cây bồ kết xen cây ớt gió, mô hình đực thực hiện từ tháng 3 năm 2022, hiện nay, các loại cây đang sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt là sản phẩm ớt gió đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp thanh niên thị trấn Yên Minh còn phát triển thêm các sản sẩm như mật ong bạc hà, gà đẻ trứng, gà đen, hiện nay với trên 2.000 con gà đen đang là nguồn thu nhập ổn định của HTX.

          Song song với đó, Chương trình Mục tiêu quốc xây dựng thôn NTM đã được toàn thể cán bộ, đảng viên cũng như nhân dân trên địa bàn ủng hộ, tích cực; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đóng góp, xã hội hóa, xây dựng các công trình trồng hoa, đổ đường bê tông, nhà văn hoá, lớp học trị giá trên một tỷ đồng  từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, phấn đấu thực hiện hoàn thành thêm 03 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới đó làm thôn Nà Rược, Po Mu, Nà Tèn.

          Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì; thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chú trọng Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, các lễ hội của dân tộc, việc tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh. Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo; Chương trình giảm nghèo được lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa được 54 hộ nghèo, tạo việc làm mới cho 847 lao động, đạt 57,3 % NQ. Thực hiện xóa được 49 nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, cựu chiến binh nghèo khó khăn về nhà ở.

          Thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn ổn định.

          Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng Đảng là then chốt, ngay từ đầy nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả rõ rệt. Toàn thị trấn hiện có 30 Chi bộ trực thuộc với 613 đảng viên; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 37  đảng viên mới, đạt trên 60% Nghị quyết đại hội.

          Nhìn lại những thành tựu trên các lĩnh vực của thị trấn Yên Minh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đã góp phần củng cố tăng thêm niềm tin của nhân dân, là tiền đề vững chắc, động lực để Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Minh tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hà Hường

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập