Kinh tế

HĐND huyện giám sát kết quả triển khai thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng giai đoạn 2021- 2023

07/05/2024 16:04 60 lượt xem

Ngày 4/5, Đoàn giám sát HĐND huyện Yên Minh do đồng chí Ngô Xuân Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi giám sát chuyên đề về kết quả triển khai thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng, giai đoạn từ 2021- 2023 tại các xã Du Già và Lũng Hồ.

HĐND huyện giám sát kết quả triển khai thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng giai đoạn 2021- 2023

Qua kiểm tra thực tế tại 2 xã Du Già và Lũng Hồ cho thấy: Trong những năm qua, việc triển khai kế hoạch trồng rừng trên địa bàn các xã cơ bản đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra và đã mang lại hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các xã đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng... Tuy nhiên, việc thực hiện chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, tình trạng phá rừng làm nương rẫy, gây cháy rừng vẫn còn xảy ra, nhân dân còn chưa nắm chắc kỹ thuật trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng do đó nhiều diện tích rừng trồng cây phát triển còn chậm,..

Qua buổi giám sát, Đoàn giám sát của HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà 2 xã Du Già và Lũng Hồ đã đạt được trong thời gian qua về công tác thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới đối với 2 xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về khoanh nuôi bảo vệ rừng, đặc biệt là chuyển đổi nhận thức về trồng rừng sản xuất. Các cơ quan chuyên môn cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng...

Thanh Hưng

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập