Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Đội DVCC vệ sinh môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘI DVCC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

25/07/2016 14:49

Họ và tên: Hoàng Văn Chiến

Chức vụ: Đội trưởng

Số điện thoại: 0985 309 326

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Trần Đức tư

Chức vụ: Văn phòng

Số điện thoại: 01296 010 666

Hòm thư: