Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Trung tâm dân số KHHQĐ

Hội nghị triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Minh năm 2018

(28/08/2018 09:08)

Sáng 27/8, tại trụ sở UBND xã Lao Và Chải, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các ngành liên quan của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

<< >>