Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Na Khê

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ NA KHÊ

21/07/2016 08:55

Họ và tên: Nguyễn Viết Hùng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại: 0982049288

Hòm thư: nvhung.xnakhe@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Thào Mí Sùng

Chức vụ: PBT Thường trực Đảng ủy- CT HĐND xã

Số điện thoại: 01678322667

Hòm thư:

 

Họ và tên: Vũ Văn Quân

Chức vụ: CT UBND xã

Số điện thoại: 0968181315

Hòm thư: vvquan.xnakhe@hagiang.gov.vn