Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Phú Lũng

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ PHÚ LŨNG

21/07/2016 08:57

Họ và tên: Phạm Cao Cường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0949849367

Hòm thư: pccuong.xphulung@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Dy

Chức vụ: CT UBND xã

Số điện thoại: 0986846253

Hòm thư: nddy.xphulung@hagiang.gov.vn