Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Sủng Thài

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ SỦNG THÀI

21/07/2016 08:59

Họ và tên: Giàng Mí Sùng

Chức vụ: Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Xã

Số điện thoại: 01684.500.189

Hòm thư: gmsung.xsungthai@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Hùng Minh Hải

Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã

Số điện thoại: 0979.939.778

Hòm thư: hmhai.xsungthai@hagiang.gov.vn