Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

UBND thị trấn

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO THỊ TRẤN YÊN MINH

21/07/2016 09:01

Họ và tên: Cháng Thị Mỷ

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 01656648069

Hòm thư: ctmy.ttyenminh@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Bằng

Chức vụ: Phó bí thư- Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0979682312

Hòm thư: nvbang.ttyenminh@hagiang.gov.vn