Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Lũng Hồ

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ LŨNG HỒ

25/07/2016 14:46

Họ và tên: Sùng Mí Vư

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

Số điện thoại: 0916834523

Hòm thư: 


Họ và tên: Nguyễn Văn Bích

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 01664016315

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Hoàng Văn Mấm

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 01256505657

Hòm thư: