Thứ năm, Ngày 23 Tháng 1 Năm 2020

UBND xã Mậu Long

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ MẬU LONG

01/08/2016 08:16

Họ và tên: Vàng Khái Sèng

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

Số điện thoại: 01238830686

Hòm thư:

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Như

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0979682397

Hòm thư: