Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Hội chữ thập đỏ

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

20/07/2016 10:22

Họ và tên: Trần Hồng Thức

Chức vụ: Chủ tịch

Số điện thoại: 0985.031.642

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Chu Văn Thạch

Chức vụ: Cán bộ

Số điện thoại: 01676.076.411

Hòm thư: