Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Nghề và làng nghề

Khó khăn, thách thức trong công tác giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Yên Minh

15/08/2018 07:50

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Yên Minh đã được quan tâm thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, hiện nay, vấn đề giải quyết việc làm của huyện cũng đang đặt ra những khó khăn, thách thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương

         Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, cụ thể như: Thực hiện Chỉ thị, chương trình của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/HU, ngày 25/10/2016 về đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài huyện, giai đoạn 2017-2020; trên cơ sở đó, hàng năm giao cho UBND huyện xây dựng cụ thể hóa chương trình để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các ngành chuyên môn làm tốt công tác dự báo, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã… nhằm giúp người lao động ngay sau khi tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, có thể tìm cho mình một việc làm phù hợp, có mức thu nhập ổn định. Với sự cố gắng, nỗ lực, từ đầu năm đến nay, huyện đã giải quyết việc làm cho gần 1.800 lao động, đạt trên 78 % mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ huyện.

          Tuy nhiên, là huyện vùng cao biên giới, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội không thuận lợi, trình độ dân trí còn hạn chế; phong tục, tập quán không đồng nhất; đời sống nhân dân còn khó khăn; giải quyết việc làm cho lao động chưa thực sự bền vững, chủ yếu là lao động có thời vụ; nhiều lao động có tâm lý ngại đi xa nhà, sợ không an toàn khi đi làm việc ngoài tỉnh và ở nước ngoài; mặt khác, thị trường xuất khẩu lao động của các nước, như: Hàn Quốc, Nhật Bản… đòi hỏi lao động phải có trình độ tay nghề cao, có ý thức kỷ luật lao động tốt nên hầu hết lao động của huyện chưa đáp ứng với yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Trong khi đó, hiện nay, lực lượng lao động trên địa bàn huyện còn rất lớn, song số lao động chưa có việc làm còn khá cao; dự báo trong 5 năm tới, số lao động có nhu cầu giải quyết việc làm của toàn huyện có khoảng trên 10.000 người, bình quân mỗi năm cần giải quyết việc làm mới cho khoảng trên 2.000 lao động nông thôn. Có thể nói, đây là khó khăn, thách thức đang đặt ra đòi hỏi phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương, với những giải pháp, lộ trình thiết thực và cụ thể.

Hoàng Thơm - Huyện ủy Yên Minh