Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Phòng GD & ĐT

UBND huyện Yên Minh trong công tác “Xóa mù chữ” năm học 2018-2019:

(22/08/2018 11:19)

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 09/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang”. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh đã bám sát và tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai đề án “xóa mù chữ” theo từng năm học, để tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết từ đó rút kinh nghiệm tổ chức cho năm học sau…

Huyện Yên Minh dự Hội nghị trực tuyến tỉnh Hà Giang với các huyện, thành phố Tổng kết năm học 2017-2018

(20/08/2018 08:50)

Ngày 17/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tại điểm cầu huyện Yên Minh, có các đồng chí: Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phan Thị Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành liên quan của huyện và các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn huyện.

<< >>