Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Phòng VH&TT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện vùng Công viên, tập huấn sử dụng phần mềm Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Hà Giang năm 2018.

(25/10/2018 09:10)

Ngày 23/10, tại huyện Yên Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh và huyện Yên Minh tổ chức tập huấn về sử dụng phần mềm Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Hà Giang. Tham dự tập huấn có các ngành liên quan; các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú: khách sạn, nhà nghỉ, homestay, nhà hàng, hợp tác xã vận tải hành khách, lữ hành của các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

<< >>