Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

VP HĐND - UBND

Danh sách cán bộ văn phòng HĐND - UBND huyện

04/08/2016 09:35

Họ và tên: Lê Quang Điệp

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Số điện thoại: 0977 498 602

Hòm thư:

 

Họ và tên: Tống Thị Ngân

Chức vụ: Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện

Số điện thoại: 0976.278.696

Hòm thư: ttngan.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Văn Toàn

Chức vụ: Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện

Số điện thoại: 0969.402.383

Hòm thư: tvtoan.ym@hagiang.gov.vn

 

 

Họ và tên: Vi Cảnh Vẻ

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0914.536.565

Hòm thư: vcve.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 01666.592.646

Hòm thư: ntdiu.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Đỗ Kim Uyên

Chức vụ: Cán bộ Văn thư

Số điện thoại: 0915.857.531

Hòm thư:

 

Họ và tên: Lê Văn Thu

Chức vụ: Quản trị mạng

Số điện thoại: 0978.771.817

Hòm thư: lvthu.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Nông Quốc Toán

Chức vụ: Cán bộ hợp đồng

Số điện thoại: 01632.035.088

Hòm thư:

 

Họ và tên: Cháng Mí Gió

Chức vụ: Cán bộ hợp đồng

Số điện thoại: 01663.728.711

Hòm thư:

 

Họ và tên: Lùng Thị Miên

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Số điện thoại: 01656.248.323

Hòm thư:

 

Họ và tên: Vàng Thị Huy

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Số điện thoại: 0988.764.000

Hòm thư:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Cán bộ hợp đồng

Số điện thoại: 0984.279.393

Hòm thư:

 

Họ và tên: Hà Thị Thu Hiền

Chức vụ: Kế toán

Số điện thoại: 0977.658.566

Hòm thư:

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Quang

Chức vụ: Bảo vệ

Số điện thoại: 01276.591.415

Hòm thư:

 

Họ và tên: Dương Minh Toàn

Chức vụ: Lái xe

Số điện thoại: 0219.3502.888

Hòm thư:

 

Họ và tên: Phan Thanh Thế

Chức vụ: Lái xe

Số điện thoại: 0977.497.430

Hòm thư:

 

Họ và tên: Nguyễn Doãn Nguyên

Chức vụ: Lái xe

Số điện thoại: 0963.699.622

Hòm thư: