Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy Yên Minh tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến với Thường trực các Đảng ủy trực thuộc tháng 8/2018

(27/08/2018 08:21)

Ngày 24/8, Thường trực Huyện ủy Yên Minh tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến với Thường trực các Đảng ủy trực thuộc tháng 8/2018. Dự hội nghị, tại điểm cầu của huyện có Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo các ngành liên quan của huyện; tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các ngành, đoàn thể… Đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Phan Thị Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

<< >>