Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Các đơn vị sự nghiệp

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2018

(13/08/2018 09:20)

Từ ngày 10/8 đến 25/8, Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục hè năm 2018.

<< >>