Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Di tích lịch sử văn hóa

MỘT SỐ CƠ SỞ VĂN HÓA, DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

03/10/2014 09:43

1. Một số tài nguyên tự nhiên quan trọng
Hang động: Hang Nà Luông (Mậu Long), Hang “Nàng Leèng” (Bục Bản - thị trấn Yên Minh); Hang Du Già….
Rừng nguyên sinh xã Du Già, núi Ba Tiên.
Huyện Yên Minh nằm trong quần thể Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn với nhiều di tích địa chất, địa mạo có giá trị.
2. Các tài nguyên du lịch nhân văn
Toàn huyện có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống; mỗi dân tộc đều có những nét văn hoá đặc trưng riêng, bao gồm cả văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể góp phần tạo nên một kho tàng văn hoá phong phú và hấp dẫn, cụ thể:
2.1. Các di tích lịch sử, danh thắng
Khu căn cứ Cách Mạng xã Đường Thượng;
Cổng thành Lao Và Chải;
Ruộng bậc thang Sa Lỳ (Ngam La).
2.2. Các loại hình nghệ thuật dân gian và lễ hội
- Các loại hình nghệ thuật dân ca đặc trưng của các dân tộc: Hát Cọi của dân tộc Tày; hát Phươn của dân tộc Nùng, Giấy; hát giao duyên của dân tộc Mông, Dao.
- Bên cạnh các nét đẹp văn hoá, trên địa bàn huyện còn có các lễ hội lớn như:
+ Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông (tháng 01 âm lịch)
+ Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày - Nùng (tháng 01 âm lịch)
+ Lễ Gọi Trăng của dân tộc Tày (Rằm tháng 8 âm lịch)
+ Lễ Cấp sắc của dân tộc Dao (tháng 10 - 12 âm lịch)
+ Lễ thượng thọ; Lễ cưới...