Thứ ba, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

(29/06/2018 09:29)

Nhằm hướng tới kỉ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949 - 15/10/2019). Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác Dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước hội nhập quốc tế, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Thị trấn Yên Minh tuyên truyền phòng chống bệnh dại và đăng ký quản lý vật nuôi nơi công cộng

(04/06/2018 15:54)

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dại và cách phòng chống bệnh dại, vừa qua Thị trấn Yên Minh phối hợp với Trạm thú y huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh dại và đăng ký quản lý vật nuôi nơi công cộng năm 2018 tại thôn Nà Hán.

Yên Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ

(13/04/2018 10:18)

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Đảng bộ huyện Yên Minh đã tuyên truyền, quán triệt và xây dựng lộ trình, với những giải pháp thiết thực, đảm bảo 100 % các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng công vụ trên địa bàn.

Công an huyện Yên Minh tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ cho học sinh

(06/04/2018 21:03)

Để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ và giảm số vụ tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Chiều ngày 5/4/2018, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Minh phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiêp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Minh, tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh của Trung tâm.

<< >>