Hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

29/06/2018 09:29

Nhằm hướng tới kỉ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949 - 15/10/2019). Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác Dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước hội nhập quốc tế, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

 

Đối tượng tham dự cuộc thi:

Về tác giả: Là công dân Việt Nam, không vi phạm về các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm luật báo chí và các quy định pháp luật hiện hành (cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các công dân trên địa bàn huyện).

Về tác phẩm: Là tác phẩm báo chí có nội dung về tấm gương "dân vận khéo" đã được đăng phát trên các loại hình báo chí.

Loại hình: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, kể từ thời gian phát động cuộc thi (Ban dân vận trung ương đã phát động Cuộc thi từ ngày 13/10/2017).

Thể loại: Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian xét giải của Cuộc thi đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền tham dự Cuộc thi, nhưng cần phải ghi rõ mức giải đã đoạt, thời gian và đơn vị tổ chức.

Nội dung cuộc thi: Thông qua các tác phẩm báo chí, nhằm phát hiện, phản ánh 1 cách trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những tấm gương "dân vận khéo", là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "dân vận khéo", có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị.

Thời gian triển khai cuộc thi:

Thời gian yêu cầu gửi tác phẩm dự thi: Các chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị triển khai đến cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang cư trú, công tác trên địa bàn huyện có tác phẩm tham dự  Cuộc thi gửi về Ban dân vận huyện ủy trước ngày 31/8 hàng năm để đảm bảo kịp tiến độ gửi về Ban dân vận tỉnh.

 

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm tham dự cuộc thi.

 

Ban biên tập Trang TTĐT huyện Yên Minh