Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Kinh tế

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2020

15/09/2020 14:22

Sáng 15.9, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Minh.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

     Với thời gian 3 ngày, các học viên của lớp tập huấn sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản như: Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn hiện nay và giới thiệu chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030; giới thiệu đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn chương trình 135; công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020….

        Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

     Qua lớp tập huấn nhằm cung cấp, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc, làm nền tảng để cán bộ cơ sở và cộng đồng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm vụ của mình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương./.

Hà Hường

Tin khác

Xã Lũng Hồ đẩy mạnh chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa (11/09/2020 08:18)

Yên Minh tập trung chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại (09/09/2020 22:43)

Góp sức cùng Yên Minh phát triển (09/09/2020 22:34)

Sủng Thài nỗ lực giảm nghèo (09/09/2020 22:29)

Yên Minh: Nông dân Hữu Vinh trồng ổi cho thu nhập cao (09/09/2020 07:58)

Phú Lũng phát triển trồng cây Dược liệu (03/09/2020 07:54)

Ngam La duy trì và phát triển cây chè Shan tuyết (27/08/2020 08:37)

Yên Minh chủ động không để cháy rừng (06/08/2020 08:07)

Giải quyết việc làm gắn với xóa đói giảm nghèo (06/08/2020 07:48)

Cây chè Ngam La giúp người dân xóa đói, giảm nghèo (11/07/2020 14:43)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT