Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Gửi Email In trang Lưu
Liên đoàn lao động Yên Minh quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn

09/09/2020 22:27

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Minh luôn quan tâm, chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm giúp người lao động yên tâm công tác góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày phát triển.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Yên Minh thăm hỏi động viên đoàn viên Công đoàn cơ sở

   Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, LĐLĐ huyện Yên Minh không ngừng kiện toàn xây dựng tổ chức và phát triển đoàn viên thông qua công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Qua đó tạo được nhiều chuyển biến rõ nét trong phương thức hoạt động và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Kết quả, trong 5 năm qua các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ 683 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 370 triệu đồng.

     Đồng chí Phan Thị Bình, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Hiện nay, LĐLĐ huyện Yên Minh có 2.937 CNVCLĐ sinh hoạt tại 96 đơn vị Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với phẩm chất chính trị vững vàng, năng động sáng tạo. Trên 77% CNVCLĐ trẻ có trình độ học vấn từ Cao đẳng trở lên, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đây cũng là lực lượng đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh và xây dựng đảng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

     Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên được tổ chức  gắn với các hoạt phong trào, cuộc vận động. Hưởng ứng “Tháng công nhân”, LĐLĐ huyên đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức với nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền ngày Quốc tế lao động 1.5, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia; tổ chức cho cán bộ CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc; thực hiện tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao; văn hoá công sở; tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Thường xuyên tổ chức việc phổ biến, quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên đoàn viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn coi trọng và đổi mới phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi” “Lao động sáng tạo”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào nữ công “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”…Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình và có ý thức trách nhiệm, tài năng sáng tạo của người lao động, trở thành điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và các hoạt động khác. Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 10 hộ cán bộ, công  chức lao động có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở với số tiền là 330 triệu đồng; vận động đoàn viên ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”  với gần 300 triệu đồng; tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ do huyện phát động động như: Quỹ vì người nghèo với số tiền gần 700 triệu đồng; quỹ bảo trợ trẻ em trên 1 tỷ đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 1,7 tỷ đồng... Ngoài ra, trong đợt dịch Covid -19 vừa qua, LĐLĐ huyện cũng đã kịp thời hỗ trợ, động viên các đoàn viên CNVCLĐ các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị ảnh hưởng và các chốt chặn trên địa bàn huyện.

     Thời gian tới LĐLĐ huyện Yên Minh sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; hướng hoạt động về cơ sở; chú trọng triển khai, nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên góp phần xây dựng huyện Yên Minh ngày càng phát triển nói chung và xây dựng cơ quan, đơn vị công tác ngày càng vững mạnh nói riêng.

Hòng Cừ

Tin khác

Huyện Đoàn Yên Minh tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (27/07/2020 06:01)

MTTQ huyện Yên Minh nhìn lại một nhiệm kỳ (13/07/2020 07:42)

Huyện Đoàn Yên Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 (08/07/2020 23:34)

Tuổi trẻ Yên Minh xung kích xây dựng Nông thôn mới (15/06/2020 14:57)

Liên đoàn lao động huyện Yên Minh nhìn lại 1 nhiệm kỳ hoạt động (15/06/2020 07:55)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT