Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Xây dựng Đảng

Gửi Email In trang Lưu
Yên Minh – Dấu ấn 1 nhiệm kỳ

09/09/2020 08:38

Ở thời điểm này, nhìn lại 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020; mỗi cán bộ đảng viên và người dân Yên Minh hết sức vui mừng bởi Đảng bộ quân và dân các dân tộc Yên Minh đã kế thừa và phát huy những thành quả từ các nhiệm kỳ trước, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ, đưa Yên Minh tiếp tục là 1 trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với bình quân cả tỉnh. Xây dựng được tầm nhìn chiến lược, một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Trước khó khăn thách thức, Đảng bộ huyện đã đầu tư trí tuệ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để khẳng định lại vị thế của Yên Minh. Nhận diện rõ những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh cũng như những thách thức hạn chế để từ đó đặt ra mục tiêu phát triển Yên Minh nhanh, mạnh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh. Đây chính là dấu ấn hết sức quan trọng trong nhiệm kỳ để tiếp tục đột phá vượt lên

Trung tâm thị trấn Yên Minh trên đà phát triển

     Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 17 đặt ra là: Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo nguồn lực con người, thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

     Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, bên cạnh những thuận lợi, huyện Yên  Minh đã gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và khu vực, diễn biến thất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh… Trong bối cảnh đó, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra.

      Do lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng định hướng và trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 đề ra nên kinh tế - xã hội của Yên Minh tiếp tục đạt những kết quả khả quan. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 đạt 20,7 triệu đồng/người/năm, tăng 7,2 triệu đồng so với năm 2015. Sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung vận động bà con nhân dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; chuyển dần từ sản xuất chăn nuôi truyền thống sang sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hoá, liên kết, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa chất lượng cao Mậu Duệ; hồng không hạt Na Khê; cà chua trong nhà màng ở Hữu Vinh; xoài Yên Minh; lê Du Tiến, Lao Và Chải; chè shan tuyết; mận tam hoa… các sản phẩm này ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả 1 khâu đột phá về phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn đen hàng hóa gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay trên địa bàn huyện có 123 gia trại chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có 44 gia trại chăn nuôi trâu bò, 53 gia trại chăn nuôi lợn, 6 gia trai chăn nuôi dê và 20 gia trại chăn nuôi gia cầm. Từ phát triển chăn nuôi đã góp phần  nâng cao thu nhập cho người dân.

Yên Minh đang tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại

     Kết quả chương trình XDNTM ở Yên Minh cũng mang dấu ấn đậm nét, xác định xây dựng NTM là một quá trình thường xuyên, liên tục với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, bên cạnh vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ của nhà nước, những năm qua, huyện Yên Minh đã tập trung huy động tốt nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn theo đúng phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Hiện nay toàn huyện đạt 210 tiêu chí/17 xã, so với  năm 2015 tăng 101 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 12,35 tiêu chí; trong đó có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã hoàn thành 15 tiêu chí; 14 xã hoàn thành từ 10 - 14 tiêu chí. Thành tựu XDNTM đã góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và thực sự tạo được niềm phấn khởi, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào Đảng.

  Diện mạo NTM tại Phú Lũng ngày càng khang trang

     Lĩnh vực phát triển công nghiệp, giao thông, xây dựng của huyện tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và số lượng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch luôn được quan tâm, triển khai một số đồ án quy hoạch về xây dựng đô thị; rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển. Các nguồn vốn đầu tư đã được địa phương khai thác và sử dụng có hiệu quả như giao thông, thủy lợi, điện lưới… từng bước được xây dựng và củng cố, phát huy tác dụng thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

     Công tác lãnh đạo và điều hành, quản lý thu - chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí. Tổng thu ngân sách của huyện hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 221 tỉ đồng, đạt 95% NQ;

     Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển toàn diện cả về quy mô, số lượng trường lớp, chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục và đào tạo hằng năm được nâng lên. Hiện toàn huyện có 21 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 123,5% Nghị quyết; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

     Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Các Chương trình quốc gia về y tế được thực hiện tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho y tế được tăng cường đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật, công nghệ y học hiện đại trong công tác khám và điều trị bệnh như: Mổ nội soi, chạy thận nhân tạo, tán sỏi ngoài cơ thể...

      Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp tục phát triển góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Chú trọng giữ gìn, khôi phục các giá trị văn hóa, các Lễ hội truyền thống của các dân tộc, bước đầu bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đã được công nhận. Tích cực quảng bá hình ảnh quê hương, con người Yên Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đầu tư một số công trình phục vụ phát triển du lịch như xây dựng Chòi vọng cảnh, nhà trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Thông tin và tuyến đường du lịch mạo hiểm tại đồi thông thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải với chiều dài 10,8 km; xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nà Mạ, Bục Bản, thị trấn Yên Minh; ra mắt Làng Văn hóa du lịch cộng đồng gắn với phát triển cây dược liệu thôn Cốc Pảng, xã Du Già thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, nên lượng khách du lịch đến với địa phương ngày càng tăng.

 Du lịch Homestay có bước phát triển mạnh mẽ

     Các chính sách xã hội được quan tâm, chú trọng, trung bình mỗi năm huyện giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động; trong đó lao động qua đào tạo chiếm 60%. Huy động tối đa các nguồn lực cho chương trình giảm nghèo, 100% số hộ nghèo được tiếp cận với các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các chương trình, như: 30a, 135;  tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt từ 6% trở lên. 

     Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình liệt sỹ, các đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo, kịp thời, đúng chế độ. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, Cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, đạt kết quả cao.

     Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch diễn tập, luyện tập, huấn luyện theo quy định. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân trong độ tuổi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

     Tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm về tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

     Công tác đối ngoại được mở rộng, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển với địa phương tiếp giáp của Trung Quốc góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 2 nước cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới duy trì và mở rộng các hoạt động đối ngoại.

     Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới sáng tạo, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, cải cách lề lối làm việc theo hướng quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với công tác kiểm tra giám sát; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, coi đây là cuộc sinh hoạt chính trị, là bước đột phá lớn tạo sự nhận thức mới trong đội ngũ cán bộ, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn.

     Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng của cấp ủy và UBKT, công tác giám sát của cơ quan dân cử được tăng cường, đặc biệt Yên Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ TW 4 khóa XI, XII của Đảng gắn với việc học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã  được các cấp, các ngành, các địa phương và các đơn vị chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, lòng tin của cán bộ, nhân dân vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tăng rõ rệt.

     Công tác dân vận có nhiều đổi mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” từng bước đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố khối đoàn kết các dân tộc.

      Hoạt động của HĐND tiếp tục đổi mới; Phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức các kỳ họp theo đúng luật định, chất lượng các kỳ họp HĐND được nâng lên; ban hành các quyết định sát với tình hình của địa phương; tăng cường hoạt động giám sát các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm như xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, quản lý sử dụng ngân sách, thực hiện chính sách dân tộc. Hoạt động của đại biểu HĐND các cấp có sự chuyển tích cực, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân.

        UBND huyện cũng có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội; có nhiều giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư để đảm bảo phát triển kinh tế, đồng thời quan tâm phát triển văn hoá - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện kinh tế khó khăn. Từ đó tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đề ra.

     Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Bước đầu thực hiện được vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy quyền làm chủ và chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, tăng cường khối đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc.

     Trong nhiệm kỳ qua, Yên Minh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, với sự sáng tạo linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 huyện Yên Minh đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Đã hoàn thành 23/28 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 17 đề ra.

Thực tế cho thấy nơi nào được cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể quan tâm, tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, có cách làm năng động, sáng tạo, phát huy được lợi thế của địa phương, cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhân dân nhiệt tình ủng hộ thì ở đó việc thực hiện nhiệm vụ sẽ luôn đạt kết quả cao.

      Cảm xúc của người dân huyện Yên Minh trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện, hầu hết đều cho rằng, sự thay đổi bộ mặt nông thôn hiện nay là minh chứng cụ thể, sinh động cho những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ huyện. Đó là chủ trương ưu tiên cho phát triển mô hình kinh tế; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Người dân cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của đại hội, đồng thời mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có những hướng đi, giải pháp đột phá để đưa huyện Yên Minh phát triển toàn diện.

      Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của vùng đất anh hùng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Yên Minh, phấn khởi tự hào, bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra.

Hà Hường

Tin khác

Yên Minh bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2020 (20/08/2020 14:56)

Không khí đường phố Yên Minh trước ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (11/08/2020 15:40)

Yên Minh sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (06/08/2020 17:10)

Hội nghị giao ban khối Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020 (09/07/2020 15:49)

Đường Thượng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp (01/07/2020 09:45)

Trung tâm Chính trị huyện Yên Minh khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2020 (25/06/2020 09:26)

Yên Minh xây dựng đội ngũ cán bộ “Vừa hồng, vừa chuyên” (15/06/2020 15:55)

Thị trấn Yên Minh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV (11/06/2020 17:39)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT