Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Xã Đông Minh tích cực triển khai chương trình ngày thứ 7 hướng về cơ sở “xây dựng nông thôn mới”

14/08/2020 07:51

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 3/12/2019 V/v thực hiện phong trào “Ngày thứ Bảy hướng về cơ sở xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Yên Minh năm 2019 - 2020; Trong 8 tháng đầu năm Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã Đông Minh đã vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức và và bà con nhân dân tại các thôn bản tiến hành ra quân được 7 đợt thu hút trên 560 người tham gia đóng góp được trên 600 ngày công lao động, hiến trên 400m2 đất để thực hiện các nội dung như: Dọn dẹp, nạo vét lòng suối; dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa, nâng cấp đường làng, ngõ xóm, chuồng trại gia súc, chỉnh trang khuân viên nhà cửa tại các thôn; ra quân giúp đỡ hộ gia đình Hội cựu chiến binh nghèo làm nhà, xóa nhà tạm; hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san mặt bằng xây dựng hội trường gắn với nhà văn hóa thôn…

Ra quân san nền nhà văn hóa thôn Nà Pà xã Đông Minh

     Thông qua các đợt ra quân đã góp phần vào việc tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân từ đó người dân đã tự nguyện hiến dất, đóng góp tiền mặt và tham gia ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ra quân vệ sinh hồ treo thôn Bản Lò xã Đông Minh

Hoàng Thiên (VPNTM)

Tin khác

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang kiểm tra việc thực hiện nâng tiêu chí nông thôn mới quý III năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Minh (13/08/2020 07:45)

Yên Minh tổ chức sơ kết chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020 (03/07/2020 15:15)

Tập huấn hướng dẫn thực hiện xây dựng và quản lý chất lượng đường giao thông nông thôn trong xây dựng NTM, giai đoạn 2017-2020 (30/06/2020 16:01)

Hiệu quả từ đề án quy tụ dân cư ở Yên Minh (24/05/2020 08:40)

Yên Minh chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn (25/04/2020 19:07)

Phú Lũng xã biên giới đầu tiên của tỉnh hoàn thành tiêu chí nhà ở (20/04/2020 21:17)

Đông Minh thực hiện có hiệu quả các phong trào Thi đua yêu nước (08/04/2020 10:26)

Yên Minh: Chăn nuôi phát triển ổn định trong 3 tháng đầu năm 2020 (06/04/2020 11:20)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM quý I, triển khai phương hướng quý II năm 2020 (22/03/2020 09:42)

Ban chỉ huy Quân sự Yên Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo bác (31/12/2019 13:57)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT