Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Gửi Email In trang Lưu
MTTQ huyện Yên Minh nhìn lại một nhiệm kỳ

13/07/2020 07:42

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ huyện Yên Minh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Các phong trào do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Chủ tịch UBMTTQ huyện Chảo Văn Sinh trao bò sinh sản luân chuyển cho hộ nghèo trên địa bàn

     Nhiệm kỳ 2015-2020 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Minh đã thường xuyên quan tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có hiệu quả, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

     Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; thông qua việc mở rộng các tổ chức thành viên; trong mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, phát triển thêm hội viên, đoàn viên số lượng ngày càng tăng, làm lực lượng nòng cốt trong các hoạt động và sinh hoạt chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò những người có uy tín, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực, doanh nhân, nghệ nhân dân gian và người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; tạo được sự đa dạng về cơ cấu, thành phần của khối Đại đoàn kết. Hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện, có bước đổi mới hướng mạnh về địa bàn khu dân cư, tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

     Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư" vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm. Ngày hội được tổ chức long trọng, chu đáo và diễn ra đồng loạt ở 100% các khu dân cư trong toàn huyện; nội dung phong phú thiết thực, có cả phần lễ và phần hội, cách làm đa dạng và linh hoạt ở các khu dân cư, đã thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, thu hút được sự tham gia của đông đảo mọi thành phần xã hội, từ cán bộ, lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ CCVC- LĐ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các thương nhân đang hoạt động kinh doanh tại địa bàn và nhân dân các dân tộc ở khu dân cư. Thông qua ngày hội Đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư gần nhau hơn, cán bộ và nhân dân hiểu nhau hơn, tình làng nghĩa xóm được tăng cường. Từ đó làm cho mỗi cá nhân, gia đình ý thức rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng dân cư nơi cư trú.

     Tập trung vận động nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Lễ phát động giao ước thi đua và thi đua nước rút thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao ước thi đua; kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện hằng năm thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao.

     Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Phối hợp với các Tổ chức thành viên, vận động nhân dân giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đảm bảo ở khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử và bảo vệ Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa, được quan tâm chú trọng, chất lượng có bước được nâng lên, số lượng ngày càng tăng. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, ngành giáo dục động viên toàn dân thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường năm sau cao hơn năm trước. Vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và công tác truyền thông dân số - KHHGĐ, số cặp sinh con thứ 3 đã có bước giảm.

     Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp trên 18 xã, thị trấn đã thực hiện đạt được những kết quả đáng trân trọng, hiện nay trên địa bàn huyện đã có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. MTTQ các cấp trong huyện, luôn tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà ở, chuyển chuồng trại gia súc ra nơi hợp vệ sinh, hiến đất, đóng góp ngày công làm các công trình phúc lợi công cộng, vận động các tập thể, cá nhân quên góp Quỹ xây dựng nông thôn mới; tổ chức lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng xây dựng nông thôn mới. Hằng năm phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Lễ phát động và kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực.

MTTQ Huyện Yên Minh hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết

     Cùng với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “ Quỹ vì người nghèo” cũng như phong trào “ đền ơn đáp nghĩa” gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình bởi nó mang đậm tính nhân văn cao cả, khơi dậy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.        

     Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thông qua các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt của người dân ngày càng thiết thực hơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã hàng hoá, đưa sản phẩm hàng Việt đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

     Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc đóng góp ý kiến của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thông qua diễn đàn Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     Thực hiện đúng quy trình và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Chất lượng các cuộc tiếp xúc ngày được nâng lên. Tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri được Mặt trận tổng hợp đầy đủ, những vấn đề mà cử tri quan tâm được báo cáo tại các kỳ họp HĐND các cấp.

     Để thực sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của các cấp chính quyền, nhiều năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã bám sát mục tiêu Nghị quyết của Đại hội, cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện đổi mới phương thức hoạt động trên tinh thần thực hiện kết luận 62-KL/TW của Bộ chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” gắn với thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở đó kiện toàn bộ máy, tăng cường củng cố tổ chức cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng đưa đại đoàn kết lên tầm cao và chiều sâu mới, vị thế và vai trò của Mặt trận ngày càng được nâng cao. 

MTTQ Huyện Yên Minh tham gia tuyên truyền luật chăm sóc và bảo vệ rừng

     Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ Việt Nam huyện Yên Minh đã để lại dấu ấn đậm nét và tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Mặt trận tổ quốc huyện tiếp tục tự tin vững bước vào một nhiệm kỳ mới phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện Yên Minh ngày càng giàu đẹp./.

Hà Hường

Tin khác

Huyện Đoàn Yên Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 (08/07/2020 23:34)

Tuổi trẻ Yên Minh xung kích xây dựng Nông thôn mới (15/06/2020 14:57)

Liên đoàn lao động huyện Yên Minh nhìn lại 1 nhiệm kỳ hoạt động (15/06/2020 07:55)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT