Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Yên Minh tổ chức sơ kết chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020

03/07/2020 15:15

Sáng ngày 3/7, huyện ủy Yên Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quản lý bảo vệ phát triển rừng; và chương trình hỗ trợ nhà ở 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy; đồng chí Phan Thị Minh – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Xuân Diệu - Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Khánh Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy phát biểu kêt luận tại hội nghị

     Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Yên Minh đã ban hành các văn bản, kế hoạch xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc triển khai thực hiện chương trình. Đến nay, Tổng số tiêu chí đã hoàn thành là 192 tiêu chí/17 xã, tăng 02 tiêu chí so với năm 2019. Trong đó Có 02 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 01 xã hoàn thành 14 tiêu chí, 02 xã hoàn thành 13 tiêu chí, 03 xã hoàn thành 11 tiêu chí, 09 xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên. Công tác thực hiện đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quản lý, bảo vệ phát triển rừng trong 6 tháng đầu năm 2020, đã được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền các cấp, nhờ vậy sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; kinh tế tập thể có bước phát triển đi lên; công tác BV&PTR được tổ chức thực hiện tốt; Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã thành lập mới 08 HTX; Doanh thu của các HTX trong 6 tháng đầu năm đạt 1.100 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 31.059,5 tấn, đạt 68,25% so với KH cả năm, tăng 1.161,6 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức trồng mới được 54,3 ha cây ăn quả các loại, trong đó tập trung trồng các cây thế mạnh như Hồng không hạt và cây ăn quả khác. Tổng đàn gia súc là 34.507 con, tăng 234 con so với cùng kỳ năm trước... Về thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở, tính đến nay huyện đã triển khai xây dựng và hoàn thành 174 nhà, trong đó số nhà theo QĐ 1953 của Tỉnh ủy Hà Giang là 137 nhà; số nhà ĐĐK là 4 nhà và huyện tự triển khai là 33 nhà và đã huy động được trên 12 nghìn ngày công lao động…

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy Yên Minh đề nghị: Các cấp, các nganh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được về lợi ích của các chương trình. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục củng cố lại hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như duy trì và nâng cao hiệu quả của các HTX; triển khai thực hiện đồng bộ các đề án, phương án, kế hoạch lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó tập trung đầu tư thực hiện phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn đen hàng hóa; Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn...

Mai Thức

Tin khác

Tập huấn hướng dẫn thực hiện xây dựng và quản lý chất lượng đường giao thông nông thôn trong xây dựng NTM, giai đoạn 2017-2020 (30/06/2020 16:01)

Hiệu quả từ đề án quy tụ dân cư ở Yên Minh (24/05/2020 08:40)

Yên Minh chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn (25/04/2020 19:07)

Phú Lũng xã biên giới đầu tiên của tỉnh hoàn thành tiêu chí nhà ở (20/04/2020 21:17)

Đông Minh thực hiện có hiệu quả các phong trào Thi đua yêu nước (08/04/2020 10:26)

Yên Minh: Chăn nuôi phát triển ổn định trong 3 tháng đầu năm 2020 (06/04/2020 11:20)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM quý I, triển khai phương hướng quý II năm 2020 (22/03/2020 09:42)

Ban chỉ huy Quân sự Yên Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo bác (31/12/2019 13:57)

Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới ở Sủng Cháng (31/12/2019 13:50)

Xã Ngam La phát động phong trào "Ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới" (19/12/2019 14:58)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT