Thứ năm, Ngày 23 Tháng 1 Năm 2020

Kinh tế

Phát huy hiệu quả Chương trình 135 ở Yên Minh

17/10/2019 15:09

Chương trình 135 hay còn gọi là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ đã phát huy hiệu quả đối với huyện vùng cao Yên Minh. Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện cho đến nay đời sống vật chất, diện mạo nông thôn người dân dẻo cao Yên Minh ngày càng đổi thay, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng dần hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2018 công tác tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, thường xuyên nhận được sư quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh nên việc triển khai các nội dung hỗ trợ vào các xã thực hiện được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tính hết năm 2018, đối với lĩnh vực sản xuất tổng kinh phí giao thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế là 3.187,475 triệu đồng, kinh phí đã giải ngân là 3.187,475 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Số hộ tham gia hưởng lợi 1.345 hộ, trong đó: Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã mở được 19 lớp, gồm 652 học viên. Kinh phí thực hiện 783,071 triệu đồng; hỗ trợ công tác thụ tinh nhân tạo, trong đó Phòng Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Sông Công - Thái nguyên tổ chức tập huấn chương trình thụ tinh nhân tạo cho trâu, đồng thời phối hợp với Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phố Bảng tổ chức tập huấn thụ tinh nhân tạo cho bò cái với tổng kinh phí trên 160 triệu đồng; hỗ trợ 30% giá giống lúa lai, với số lượng 2,832 tấn, kinh phí giải ngân 109,174 triệu đồng; hỗ trợ mua máy móc thiết bị, số hộ được hỗ trợ mua máy gặt lúa, phát cỏ là 495 hộ, kinh phí thực hiện 1.485 triệu đồng. Qua sự hỗ trợ của nhà nước về chương trình hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đem lại hiệu quả cho nhân dân, hỗ trợ giống cây ăn quả, hỗ trợ trồng cỏ và một số chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo mua máy móc phục vụ hỗ trợ sản xuất đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

          Năm 2019, UBND huyện Yên Minh đã chỉ đạo các nghành chuyên môn huyện chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn để rà soát lại tất cả các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện. Theo đó, trong năm 2019 đối với công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cần xác định các công trình còn thiếu vốn, nợ đọng và các công trình cấp bách cần đầu tư với tổng kinh phí là 22,070 triệu đồng được phân bổ cho 39 công trình, trong đó công trình chuyển tiếp là 34 công trình với trên 14,187 triệu đồng; công trình khởi công xây dựng mới là 5 công trình với 7,883 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Xuân Diệu, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Minh cho biết: Chương trình 135 được huyện Yên Mình triền khai thực hiện trong thời gian qua đã thực sự phát huy hiệu quả, gặp nhiều thuận lợi, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các nội dung thực hiện đúng nguyện vọng của nhân dân, phát huy được hiệu quả, tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn của Chương trình 135 đã thực sự tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế  của các địa phương phát triển, để người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình 135 đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Yên Minh nói riêng nhằm thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và tạo nên bước đột phá lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.

Hồng Cừ

Tin khác

Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc tại các xã: (09/01/2019 08:53)

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2018 (21/12/2018 14:36)

Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang làm việc tại huyện Yên Minh. (09/11/2018 08:18)

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Thắng Mố (01/11/2018 08:03)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện Yên Minh tháng 9 năm 2018 (27/09/2018 08:08)

Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị năm học mới tại các xã: Ngọc Long, Mậu Long (04/09/2018 07:50)

UBND huyện họp phiên tháng 8 năm 2018 (27/08/2018 08:10)

UBND Huyện Yên Minh tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2018 (23/07/2018 15:27)

Huyện Yên Minh tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai (11/07/2018 16:14)

Yên Minh thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước (11/07/2018 16:12)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT