Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Yên Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ

13/04/2018 10:18

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Đảng bộ huyện Yên Minh đã tuyên truyền, quán triệt và xây dựng lộ trình, với những giải pháp thiết thực, đảm bảo 100 % các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng công vụ trên địa bàn.

Lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh tham quan, học tập mô hình ứng dụng CNTT vào CCHC tại xã Du Già

    Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; chỉ đạo triển khai, sử dụng có hiệu quả mạng diện rộng WAN kết nối với trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và nâng cao hiệu quả sử dụng các chương trình ứng dụng được cài đặt trên hệ thống của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, góp phần quan trọng đối với việc thực hiện ba đột phá: cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, với hệ thống một cửa điện tử liên thông. Hiện nay, ngoài việc xây dựng trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; toàn huyện đã lắp đặt được 21 phòng họp trực tuyến (04 phòng họp của huyện và 17 phòng họp của các xã, thị trấn), đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới, gắn kết, phản ánh thông tin kịp thời giữa các điểm cầu từ Trung ương, tỉnh, huyện đến cơ sở. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cũng được quan tâm đầu tư, 18/18 xã, thị trấn đều thành lập bộ phận một cửa liên thông, giải quyết tốt các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Cùng với đó, một số cơ quan, đơn vị đã triển khai và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý chuyên ngành.

   Có thể khẳng định rằng: với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của huyện. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay cũng đang đặt ra những thách thức, khó khăn nhất định, như: nguồn kinh phí đầu tư cho công nghệ thông tin còn hạn hẹp, dẫn đến hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ; trình độ, kỹ năng hiểu biết về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, còn hạn chế, cá biệt vẫn còn cán bộ, công chức chưa biết sử dụng thành thạo máy vi tính trong thực thi công vụ...

    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Đảng bộ huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. Xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp tham gia ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh giao dịch điện tử, thương mại điện tử nhằm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tranh thủ mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án để đầu tư, xây sựng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính trong các cơ quan, đơn vị một cách đồng bộ…

Hoàng Thơm

Tin khác

Công an huyện Yên Minh tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ cho học sinh (06/04/2018 21:03)

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác Chợ trên địa bàn huyện Yên Minh (15/03/2018 15:55)

Công an huyện Yên Minh tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh (13/12/2017 08:20)

Hội LHPN huyện Yên Minh Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (23/10/2017 09:03)

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Minh tăng cường công tác kiểm tra cơ sở (23/10/2017 08:59)

Những đổi mới trong công tác dân vận tại huyện Yên Minh (23/10/2017 08:54)

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng giai đoạn 2017 - 2020 (14/08/2017 10:43)

Truyền thông về hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng chống, mua bán người ” năm 2017 (02/08/2017 23:00)

Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại cộng đồng (19/05/2017 15:40)

Yên Minh Phát động cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện Yên Minh” (15/08/2016 14:03)

xem tiếp

TIN MỚI CẬP NHẬT