Nông - Lâm Nghiệp

Yên Minh tập huấn chương trình cải tạo vườn tạp

07/10/2021 14:34 30 lượt xem

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang tổ chức lớp tập huấn cho 40 hộ gia đình đang thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp năm 2021, và 18 cán bộ phụ trách nông nghiệp xã.

Yên Minh tập huấn chương trình cải tạo vườn tạp
Cán bộ Trung tâm khuyến nông tỉnh hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán cho cây

Các học viên tham gia lớp tập huấn được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang Hướng dẫn tập huấn ngoài hiện trường (FFS) về một số biện pháp kỹ thuật cải tạo vườn tạp thành vườn mẫu, kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, ghép cải tạo, chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi, cách thức quy hoạch, bố trí không gian vườn hộ, bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo khoa học thuận tiện cho sản xuất, sinh hoạt…
Thông qua đợt tập huấn (FFS) giúp các hộ nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi trên diện tích vườn, chuồng nuôi không có giá trị hoặc gí trị kinh tế thấp vào sản xuất cây trồng vật nuôi, có gí trị kinh tế cao, tạo đột phá về sinh kế cho người dân, giảm nghèo từ kinh tế vườn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giúp đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở học hỏi, tích lũy thêm các phương pháp, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nông dân.
 

Hoàng Thiên - Trạm Khuyến nông huyện

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập