Nông thôn mới

Xã Sủng Thải tổ chức ngày thứ 7 hướng về cơ sở

21/07/2021 03:39 353 lượt xem

Sáng 17/7, xã Sủng Thài đã tổ chức hoạt động ngày thứ 7 hướng về cơ sở. Nhằm hỗ trợ cho hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế hướng tới giảm nghèo bền vững.

Xã Sủng Thải tổ chức ngày thứ 7 hướng về cơ sở
Cán bộ, công chức, viên chức giúp gia đình chị Vừ cải tạo lại khu vườn tạp của gia đình

Hộ gia đình được lựa chọn hỗ trợ lần này là gia đình chị Vàng Thị Vừ tại thôn Sủng Phính B xã Sủng Thài. Việc thực hiện cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững là cần thiết, nhằm tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong nhân dân. Cấp ủy – chính quyền xã Sủng Thài đã phát động cán bộ công chức, viên chức ra quân lao động dọn dẹp, đánh luống trồng các loại rau ngắn ngày cho gia đình chị.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; xã đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Nhà nước về cải tạo vườn tạp nhằm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất lâu đời của người dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên phạm vi toàn xã…
 

Mai Thức

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập