Xây dựng Chính quyền

UBND huyện Yên Minh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

27/11/2020 15:40 125 lượt xem

Chiều ngày 26/11/2020, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khu - Phó Bí Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Sùng Mí Thề - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

     Trong tháng 11 năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa và các loại cây trồng... đến thời điểm này tiến độ trồng cây vụ đông là 1.238/1.169 ha, đạt 105% KH tỉnh giao, chăn nuôi có sự tăng trưởng với tổng đàn gia súc trên 104,006 con; tổng đàn gia cầm trên 383.561 con; tổng đàn ong là 7.015 tổ. Trong tháng đã hoàn thành xây dựng 01 trang trại mới, thực hiện thụ tinh nhân tạo được 57 con trâu, bò; về lâm nghiệp chỉ đạo làm tốt công tác khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng, trong tháng không phát hiện vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp.

     Dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Khu - Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, biểu dương những kết quả đã đạt được trong những tháng vừa qua và yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tháng 12; tiếp tục đầy mạnh thực hiện các phương án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ Đông năm 2020; đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Sùng Mí Thế, Chủ Tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại phiên họp

     Kết luận tại phiên họp đồng chí Sùng Mí Thế - Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành trong công tác xây dựng nông thôn mới; rà soát nhu cầu đầu tư các công trình dự án trên địa bàn, đồng thời, tích cực khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo công khai, minh bạch trong thu chi ngân sách. Các ngành phụ trách xã Thường xuyên kiểm tra phối hợp với UBND các xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đã đang ký thực hiện hoàn thành trong năm 2020; các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cần tập trung bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác năm để tập trung chỉ đạo điều hành hiệu quả.


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập