Cải cách hành chính

Thị trấn Yên Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

15/05/2024 16:23 766 lượt xem

Thị trấn Yên Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, chính vì thế mà UBND thị trấn Yên Minh đã nghiêm túc thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác CCHC, phân công cán bộ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thường xuyên bám sát nội dung, các nghị định, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, đề án của các cấp, từ đó có hướng chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Quán triệt, triển khai tới cán bộ bộ phận một cửa có thái độ phục vụ niềm nở, giải quyết nhanh, đúng các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch. Những thủ tục thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay trong thời gian ngắn nhất, những thủ tục cần sự phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên chuyển giải quyết trong thời gian sớm nhất. Mọi công việc giao dịch, giải quyết của công dân đều được ghi chép theo dõi; các thủ tục hồ sơ phải giải quyết dài ngày đều có phiếu hẹn trả kết quả và được giải quyết trả đúng hẹn…
Trong quý I năm 2024, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND thị trấn Yên Minh đã tiếp nhận 448 hồ sơ trên các lĩnh vực, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 177 hồ sơ, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 266 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 05 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết và trả kết quả đúng 448 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Tại Bộ phận “một cửa” UBND thị trấn và trên cổng thông tin điện tử của thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai 235 TTHC. Tổ chức lấy 105 lượt phiếu đánh giá của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ giải quyết TTHC, kết quả có 100% số phiếu hài lòng. Có thể nói, với việc tổ chức thực hiện tốt “một cửa liên thông” đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch.
Trong thời gian tới, thị trấn Yên Minh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC; thường xuyên kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả chất lượng công tác CCHC, góp phần phục vụ nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn…/.

Mai Thức

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập