Xây dựng Chính quyền

Thị trấn Yên Minh làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

04/12/2020 14:59 67 lượt xem

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh luôn chú trọng thực hiện tốt công tác CCTTHC. Nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

     Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, UBND thị trấn Yên Minh luôn quan tâm chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến CCHC bởi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm truyền tải những nội dung cơ bản về các kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, huyện và thị trấn đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính của thị trấn đã thực hiện tốt việc trực, tiếp nhận và trả kết quả; đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

     Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Minh đã thực hiện niêm yết, công khai các quy định thủ tục hành chính, giấy tờ, tờ khai, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính của thị trấn”. Bộ phận cải cách hành chính một cửa của thị trấn đã duy trì tốt lịch trực và tiếp nhận hồ sơ, thực hiện tốt chế độ tiếp công dân. Mọi thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật. Trong quá trình giải quyết công việc, công chức trực tại bộ phận một cửa luôn giữ thái độ vui vẻ, niềm nở, khiêm tốn hướng dẫn, giải thích công dân thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định.

     Trong năm 2020 bộ phận “giao dịch hành chính một cửa” thị trấn Yên Minh đã giải quyết hơn 7.675 hồ sơ hành chính, trong đó chủ yếu là văn bản thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp – hộ tịch. Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai, minh bạch. Thời gian giải quyết được đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính được nâng cao, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thị trấn. Ông Nguyễn Ngọc Lân – Tổ 1, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh cho biết: “Cán bộ ở bộ phận giao dịch hành chính một cửa của thị trấn rất nhiệt tình, chỗ nào người dân không hiểu là sẵn sàng hướng dẫn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể liên hệ bằng điện thoại trước khi đến đây làm TTHC để biết chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Tôi thấy như vậy rất tiện lợi, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức”.

     Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới thị trấn Yên Minh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục duy trì tốt lịch trực và tiếp nhận hồ sơ, thực hiện tốt chế độ tiếp công dân. Mọi thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính; Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính../.


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập