Thông tin tuyên truyền

Nhìn lại công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới và tham mưu thực hiện công tác ngoại giao nhân dân của Mặt trận tổ quốc xã Bạch Đích

14/05/2024 15:28 829 lượt xem

Nhìn lại công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới và tham mưu thực hiện công tác ngoại giao nhân dân của Mặt trận tổ quốc xã Bạch Đích

Bạch Đích là xã biên giới của huyện Yên Minh, với đường biên giới quốc gia dài 7,315 km (từ mốc 355/1 đến mốc 358), cách trung tâm huyện khoảng 35 km. Tổng diện tích tự nhiên là 2.884,34 ha, dân số 3.909 người, gồm 12 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc Nùng chiếm khoảng 63%, Dân tộc Dao 23%, còn lại là các dân tộc khác), xã có 19 thôn (trong đó có 6 thôn giáp biên). Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19 lan rộng, kéo dài, tác động mọi mặt hoạt động đời sống xã hội: tốc độ phát triển chậm, giảm nhiều so với trước khi có dịch Covid - 19, lối mở và chợ biên giới khu vực Mốc 358 tạm dừng hoạt động đến nay chưa hoạt động trở lại ảnh hưởng tới tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu giao thương, phát triển kinh tế biên mậu, quan hệ đối ngoại, ngoại giao nhân dân giữa xã Bạch Đích với hương Dương Vạn/Malypho/Vân Nam/Trung Quốc...

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp Đảng bộ xã, sự quyết tâm vào cuộc tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm đồng thuận, nỗ lực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội ở mức khá, quốc phòng - an ninh ổn định, quan hệ đối ngoại xã - hương hai Bên biên giới được củng cố và tăng cường, quốc phòng - an ninh ổn định, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trên địa bàn được giữ vững.

Xác định công tác tuyên truyền vận động có vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ. Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bạch Đích đã thực hiện tốt vai trò trung tâm, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bạch Đích đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong xã: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội Nông dân và cấp ủy, chính quyền các thôn, nhất là các thôn biên giới trên địa bàn xã tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về biên giới quốc gia và công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân của Đảng, Nhà nước ta góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, Mặt trận tổ quốc xã, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bạch Đích tổ chức tuyên truyền được 20 buổi/1.236 lượt người tham gia nắm các văn bản pháp luật liên quan: 3 văn kiện pháp lý về quản lý bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Luật biên phòng Việt Nam; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định số: 34/2023/NĐ- CP, ngày 16/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”... Tuyên truyền lồng ghép các văn bản pháp luật về biên giới với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị của địa phương vững mạnh và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn gắn với phong trào dân vận khéo trong thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương…Thông qua công tác tuyên truyền vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm thông tin giá trị phục vụ BĐBP trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý giải quyết các vụ việc, điển hình như: Tuyên truyền nhân dân các thôn biên giới không canh tác, sản xuất trong phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới; phát hiện, trao đổi thông tin và phối hợp cùng theo dõi, giám sát phía Trung Quốc xây dựng công trình kiên cố vĩnh cửu trong phạm vi 30 mét từ đường biên giới trở vào… thực hiện đúng Hiệp định quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động của 19 tổ tự quản/57 thành viên, 6 tập thể và 14 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên cột mốc giúp nâng cao nhận thức, ý thức tham gia bảo vệ biên giới.

Nhận thức rõ là xã biên giới giữ vị trí đặc biệt quan trọng, địa bàn trọng điểm, trung tâm cửa ngõ giao lưu, giao thương kết nghĩa hai bên biên giới giữa 4 xã biên giới (Na Khê, Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố) trên địa bàn huyện với hương Dương Vạn/Ma Ly pho. Thời gian qua, MTTQVN xã Bạch Đích đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với Đảng ủy Đồn Biên phòng Bạch Đích lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước với các nước trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là quan hệ với các nước láng giềng có chung đường biên giới cho nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích tăng cường tuyên truyền và thực hiện các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân gắn với đối ngoại biên phòng thông qua việc viết thư chúc mừng các ngày lễ tết, tọa đàm, hội đàm…trao đổi đề nghị phía Bạn báo cáo cấp có thẩm quyền sớm duy trì hoạt động xuất nhập cảnh vùng biên giới và trao đổi hàng hóa cư dân biên giới qua lối mở Mốc 358 cũng như tạo điều kiện cho cư dân biên giới hai Bên qua lại thăm thân góp phần tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, sâu sắc, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị kết nghĩa xã - hương hai Bên.

Để công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động công tác đối ngoại nhân dân thời gian tới đạt chất lượng hiệu quả cao hơn. Cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bạch Đích cần thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn; đa dạng hoá các hình thức thông tin tuyên truyền: phát tờ rơi, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; sân khấu hoá... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự; kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh và kết hợp đối ngoại nhân dân với đối ngoại biên phòng, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, phát huy hiệu quả hoạt động của 14 cá nhân hộ gia đình, 6 tập thể trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ biên giới nhất là vai trò lãnh đạo phối hợp của cấp ủy Đảng chính quyền xã với cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng, mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể xã, thôn, toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ đường biên, cột mốc... Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân gắn với đối ngoại biên phòng, củng cố quan hệ kết nghĩa xã - hương hai Bên, cụ thể sớm tham mưu tổ chức kết nghĩa cụm dân cư thôn Na Ca/Bạch Đích với thôn Khấu Làn/Dương Vạn…đồng thời làm tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc và thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Khánh Trình - Đảng ủy xã Bạch Đích

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập