Xây dựng Đảng

Lũng Hồ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

30/11/2020 08:37 87 lượt xem

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh đã cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống bằng các nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt là phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

     Đồng chí Sùng Mí Vư - Bí thư Đảng ủy, xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh cho biết: "Ðảng bộ xã Lũng Hồ hiện có 310 đảng viên, sinh hoạt ở 27 chi bộ trực thuộc, trong đó có 23 chi bộ thôn, bản. Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Lũng Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua đã đề ra 25 chỉ tiêu NQ, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ðảng bộ xã chú trọng tập trung vào nội dung trọng tâm như: Xây dựng Ðảng; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh". Ðặc biệt là việc ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác toàn khóa; chương trình hành động, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ. Theo đó tiến hành phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Ðảng ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Ðồng thời tuyên truyền Nghị quyết Ðại hội đến toàn thể nhân dân, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

     Cùng với đó, công tác tuyên truyền Nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác.  Với Chi bộ Lũng Hồ 3 có 25 đảng viên, để triển khai thực hiện Nghị quyết với mục tiêu phát huy nguồn lực tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, chi bộ đã tuyên truyền vận động người dân trong thôn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác. Chuyển đổi diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hóa.

     Hiện, tổng đàn gia súc của xã Lũng Hồ có hơn 7.000 con; trong đó đàn trâu có 82 con; Bò: 2.710 con; Dê: 1.266 con; Lợn: 3.765 con. Tổng đàn gia cầm là trên 20 nghìn con và đàn ong là 260 tổ. Nhờ tập trung phát triển chăn nuôi, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên trở thành hộ khá giả. Điển hình như gia đình ông Lù Nỏ Lềnh, trưởng thôn Lũng Hồ 3, hiện tại gia đình ông có 11 con bò, 60 đàn ong và trên 60 con lợn. Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, bên cạnh việc gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, ông Lềnh luôn học hỏi, tìm những hướng đi mới, phù hợp để vận động, hướng dẫn bà con trên địa bàn xã tin tưởng, làm theo.

     Nhờ tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp, đến nay, hầu hết các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Lũng Hồ đã xây dựng được chương trình hành động với những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Từ đó, tạo được niềm tin và động lực để các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII đề ra./.

 


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập